พญ. ปัจฉิมา จันทเรนทร์

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Certificate Clinical Observership in Ocular Surface Transplantation and Dry Eye, Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM), Kyoto, Japan

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้านภาคจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  • Clinical Fellowship in Cornea and Refractive Surgery, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

  • Asia Cornea Society-Santen Educational grant, Observational Training Program of Ocular Surface Transplantation and Dry Eye, Kyoto Prefectural University of Medicine (KPUM), Kyoto, Japan

การทำงาน

  • ปัจจุบัน : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ TRSC International LASIK Center           

  • 2558 - 2562 : อาจารย์แพทย์ประจำฝ่ายจักษุวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการปลูกถ่ายกระจกตาและสเต็มเซลล์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

  • 2554 - 2555 : จักษุแพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

PIMSIRI.png

"คุณหมอใจดี พร้อมให้ความช่วยเหลือ

และดูแลดีมาก"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

SUKANDA1.png

"คุณหมออบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ"
หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

CHONTHICHA.png

"เจอคุณหมอครั้งแรกก็ประทับใจกับการดูแลครับ"
หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC