top of page
about.jpg

Inspiration for TRSC

TRSC International LASIK Center ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ภายใต้การนำของ นพ.เอกเทศ ชันซื่อ (ผู้อำนวยการแพทย์) และคุณวนิดา ชันซื่อ (ประธานกรรมการบริหาร) ซึ่งถือเป็นสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางจักษุวิทยา ให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ คุณวนิดา ชันซื่อ เป็นผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดภาวะสายตาผิดปกติด้วยตนเองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ซึ่งผลที่ได้รับจากการรักษานั้น ก่อให้เกิดความมหัศจรรย์แห่งการมองเห็นอย่างแท้จริง จึงมีความต้องการที่จะให้ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติ ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเช่นเดียวกัน ประกอบกับการมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล และการบริหารงานโรงแรมจึงมีความปรารถนาที่จะนำความรู้และประสบการณ์ ทั้งหมดมาผสมผสานกัน เพื่อมอบเป็นบริการที่ดีที่สุดกับผู้รับการรักษาทุกท่าน

ปี 2540 - 2543

ยุคแห่งการเริ่มต้น

13079833932347.jpg

ปี 2540
ศูนย์เลสิคเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย 

เริ่มต้นธุรกิจด้วยการก่อตั้งศูนย์เลสิคเอกชนแห่งแรกที่อาคารไทยวา ด้วยจำนวนพนักงานเพียง 6 คน ภายใต้การนำของ นพ.เอกเทศ และคุณวนิดา ชันซื่อ มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะสายตาผิดปกติในประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และสร้างรูปแบบการบริการในสถานพยาบาลในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ระบบบริหารข้อมูล Patient Data System ลิขสิทธิ์เฉพาะของ TRSC
นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ได้ร่วมกับโปรแกรมเมอร์ของ TRSC เขียนระบบบริหารข้อมูลนี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการบันทึกผลการตรวจวัด ตรวจวิเคราะห์ และการประมวลผลต่างๆ โดยเป็นระบบ Online ทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย

นำเครื่อง Excimer Laser Technolas K217 ของ Bausch & Lomb จากประเทศเยอรมนี มาใช้ในการรักษาเป็นแห่งแรกในเอเชีย
เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด โดยสามารถรักษาสายตาสั้น และเอียงพร้อมกันได้ ทำให้ใช้เวลาในห้องผ่าตัดน้อย กระจกตาสมานตัวเร็ว ทำให้ใช้สายตาได้เร็ว และผลการรักษามีความแม่นยำสูง

TRSC1.jpg

ปี 2543
นำเครื่อง Excimer Laser Technolas 217 Zyoptix มาใช้ในการรักษาเป็นเครื่องแรกของประเทศไทย 

เป็นระบบ Flying spot สามารถสร้างรูปแบบการรักษาได้ตามลักษณะกายภาพของดวงตาของผู้เข้ารับการรักษา มีระบบติดตามการเคลื่อนไหวของตา (Eye Tracking System) ที่มี Response Time รวดเร็วมากที่สุด เพื่อให้การรักษามีความแม่นยำแม้ว่าดวงตาจะอยู่ไม่นิ่งในขณะรักษา

ปี 2544 - 2546

ยุคแห่งการเติบโตและพัฒนา

TRSC office 16.jpg

ปี 2544
จากตึกไทยวาสู่อาคารอื้อจือเหลียง
ขยายพื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่า

เป็นเลสิคเซ็นเตอร์แห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด จึงได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 6 อาคารอื้อจือเหลียง โดยขยายพื้นที่ให้บริการใหญ่กว่าเดิมถึง 4 เท่า พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น "TRSC International LASIK Center"

DSC_1803_edited.jpg

ที่ปรึกษาส่วนตัวบริการตลอด 24 ชม.
ด้วยแนวคิดที่เข้าใจ ห่วงใย และใส่ใจผู้เข้ารับการรักษา
คุณวนิดา ชันซื่อ จึงคิดระบบดูแลให้บริการคนไข้แบบพิเศษ โดยให้การดูแล แนะนำ ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับการรักษา ผู้เข้ารับการรักษาสามารถติดต่อที่ปรึกษาส่วนตัวได้ตลอด 24 ชม. เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

MEL80.png

ปี 2546
เลือกใช้เครื่อง Excimer Laser MEL80 ของ Carl Zeiss Meditec

TRSC เลือกสรรเทคโนโลยีที่ดีที่สุด โดยเลือกใช้เครื่อง Excimer Laser MEL 80 ของ Carl Zeiss Meditec ประเทศเยอรมนี เพื่อผลการรักษาและคุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุด

ปี 2553 - 2566

ผู้นำด้านเทคโนโลยี การรักษา

ปี 2553
นำเครื่อง VisuMax Femtosecond Laser มาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
และในเอเชียอาคเนย์ 
โดยเครื่อง VisuMax Femtosecond Laser เป็นการแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์แทนการใช้ใบมีด เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่เรียกว่า FemtoLASIK ให้ผลการรักษาที่ดีกว่าการใช้ใบมีดในการแยกชั้นกระจกตา

VisuMax_1.jpg
TRSC5.jpg

ทำการรักษาด้วยวิธี ReLEx ผ่าตัดแผลเล็กเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
และได้รับการแต่งตั้งเป็น TRSC Medical Research Center

นพ.เอกเทศ ชันซื่อ และทีมจักษุแพทย์ TRSC เป็นจักษุแพทย์ผู้บุกเบิกที่ทำการรักษาด้วยวิธี ReLEx ในไทย ได้รับการยอมรับในระดับสากล และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท Carl Zeiss Meditec ให้เป็น "TRSC Medical Research Center" โดยมีจักษุแพทย์จากสถานพยาบาลชั้นนำทั่วโลกเข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 500 คน

ปี 2554
เปลี่ยนเครื่อง Excimer Laser MEL 80 เป็นเครื่องที่สอง

TRSC รักษามาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับคนไข้จำนวนมาก เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ด้วยการนำเข้า Excimer Laser MEL 80 เครื่องที่สองจากประเทศเยอรมนี เพื่อเพิ่มการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นไป

ปี 2562
เปลี่ยนเครื่องเลเซอร์ VisuMax Femtosecond Laser
TRSC เพิ่มศักยภาพในการรักษาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบรับคนไข้ที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปลี่ยนเครื่อง VisuMax Femtosecond Laser เทคโนโลยีที่ดีเยี่ยมที่สุดในการแยกชั้นกระจกตา เพื่อการรักษาภาวะสายตาผิดปกติเป็นเครื่องที่สอง

TRSC3.jpg

ปี 2566

S__6299671.jpg

ได้รับรางวัล “Top Contributor Award” และรางวัล “Thailand SMILE Ambassador Center 2023” ศูนย์เลสิคที่ทำการรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx SMILE ถึง 25,000 ตา มากที่สุดในประเทศไทย จากบริษัท Carl Zeiss Meditec ประเทศเยอรมนี

นำเครื่อง VisuMax 800 Femtosecond Laser เข้ามาทำการรักษาด้วยวิธี “Super ReLEx (SMILE Pro)” โดยเครื่อง VisuMax 800 Femtosecond Laser เป็นเทคโนโลยีแยกชั้นกระจกตาด้วยเลเซอร์ ทำการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) พัฒนาความเร็วในการยิงเลเซอร์ จาก ReLEx SMILE ถึง 3 เท่า เหลือเพียง 8-10 วินาที เพิ่มคุณภาพการมองเห็นหลังผ่าตัด และสามารถมีการมองเห็นที่ดีได้รวดเร็วขึ้น (Visual recovery)

VISUMAX 800 MEL 90 patient bed.png

ปัจจุบัน

GROUP20.png

ผู้นำด้านการรักษา LASIK และ ReLEx แห่งแรกในไทย และทีมจักษุแพทย์เฉพาะทาง ประสบการณ์กว่า 26 ปี
TRSC ผู้นำการรักษา LASIK & ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ทำการรักษาวิธี ReLEx เข้าสู่ปีที่ 15 จำนวนการรักษา LASIK & ReLEx มากกว่า 90,000++ ตา มากกว่าเลสิค ด้วย TRSC ReLEx สถิติผลสำเร็จ ของการรักษามากกว่า 99.6% (การมองเห็นระดับ 20/40) 

Artboard 1 copy 5.png
Vibrant Purple and Modern Problem and Solution Table Graph (1).png

ข้อมูล Update ณ ปี 2022

*ระดับค่าสายตาการมองเห็น คือ ระดับความสามารถในการมองเห็น

  • การมองเห็นในระดับ 20/20 เป็นการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระดับที่ดี ท่านสามารถมองเห็นจากระยะ 20 ฟุต ในสิ่งที่คนสายตาดีมองเห็นได้จากระยะ 20 ฟุต

  • การมองเห็นในระดับ 20/40 เป็นการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระดับที่ดีปานกลาง ท่านสามารถมองเห็นจากระยะ 20 ฟุต ในสิ่งที่คนสายตาดีมองเห็นได้จากระยะ 40 ฟุต การมองเห็นในระดับ 20/40 เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสอบใบขับขี่

  • การมองเห็นในระดับ 20/16 เป็นการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระดับที่ดีมาก ท่านสามารถมองเห็นจากระยะ 20 ฟุต ในสิ่งที่คนสายตาดีมองเห็นได้จากระยะ 16 ฟุต

bottom of page