top of page

Refractive Surgery Specialist

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

EDCCC9FF-1E4A-4A5A-B522-F989323C7EDA.png

พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร
จักษุแพทย์ประจำ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Automated Lamella Karatoplasty Course, Atlanta, Georgia, USA

การทำงาน

  • 2540 - ปัจจุบัน : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ TRSC International LASIK Center

  • 2539 - 2543 : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม

  • 2533 - 2535 : อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

CHONTHICHA.png

"เจอคุณหมอครั้งแรกก็ประทับใจกับการดูแลครับ"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

SABONG.png

"คุณหมอสบงเก่ง ทำมา 5 ปีแล้ว

สายตายังดีอยู่เลยค่ะ"
 หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC 

PAVIKA.png

"ตอนผ่าตัดคุณหมออธิบายได้ดี ทำให้ไม่ตื่นเต้น"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

bottom of page