พญ. สุกานดา สวัสดิบุตร

 • จักษุแพทย์หญิงท่านแรกที่ทำการรักษาด้วยวิธีเลสิคในโรงพยาบาลรัฐบาล 

 • จักษุแพทย์หญิงท่านแรกของประเทศไทยที่ผ่าตัดเลนส์เสริมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Automated Lamella Karatoplasty Course, Atlanta Georgia, USA (Under Casebeer, J.C., M.D. and Slade, S.G., M.D.)

 • Clinical Fellowship in Excimer Laser Vision Center, Brisbane, Queensland, Australia (Under Vandeleur, K.W.M.D. and Lenton, L.,M.D)       

 • Visian ICL Course, Portugal

การทำงาน

 • 2540 - ปัจจุบัน : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ TRSC International LASIK Center

 • 2539 - 2543 : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิค
  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม

 • 2533 - 2535 : อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
   

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

CHONTHICHA.png

"เจอคุณหมอครั้งแรกก็ประทับใจกับการดูแลครับ"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

SABONG.png

"คุณหมอสบงเก่ง ทำมา 5 ปีแล้ว

สายตายังดีอยู่เลยค่ะ"
 หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC 

PAVIKA.png

"ตอนผ่าตัดคุณหมออธิบายได้ดี ทำให้ไม่ตื่นเต้น"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC