top of page
32308788_l.jpg

Eyelid Treatment คืออะไร?

 • Eyelid Treatment เป็นการรักษาภาวะตาแห้งที่เกิดจากต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน (Meibomian Gland Dysfunction: MGD) ซึ่งการอุดตันของต่อมไขมัน ก่อให้เกิดเปลือกตาอักเสบ ตาแห้ง ตาแดงเคืองตาหรือเป็นตากุ้งยิงเป็นๆ หายๆ ได้ โรคตาแห้งที่เกิดจาก Meibomian Gland Dysfunction: MGD มาจากการสร้างน้ำตาที่น้อยลงของต่อมน้ำตาหลัก (Main Lacrimal Gland) หรือต่อมน้ำตารอง (Accessory Lacrimal Glands) หรือเกิดจากน้ำตามีคุณภาพไม่ดีพอ มีการระเหยออกไปมากกว่าที่จะสร้างทดแทนได้ทัน

 • Eyelid Treatment คือ การทำความสะอาดและการกดไล่ไขมันที่อุดตันออก หลังประคบอุ่นที่อุณหภูมิ 30 - 40 องศาเซลเซียส นาน 10 - 15 นาที เพื่อช่วยให้คราบสิ่งอุดตันและไขมันที่แข็งเป็นไขนิ่มละลายง่าย

 • ภาวะต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน หรือ Meibomian Gland Dysfunction (MGD) เป็นภาวะที่ต่อมผลิตไขมันที่ขอบเปลือกตาบนและเปลือกตาล่าง มีการอุดตัน ไม่สามารถผลิตน้ำมันออกมาสู่ผิวดวงตา หรือน้ำมันที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ หรือคุณสมบัติดีพอที่จะทำหน้าที่เคลือบชั้นน้ำตาและป้องกันการระเหยของน้ำตา ส่งผลให้เป็นโรคตาแห้งตามมา และทำให้คุณภาพการมองเห็นลดลง นอกจากนี้ภาวะที่มีไขมันอุดตันที่เปลือกตา จะส่งผลให้เปลือกตามีการอักเสบระคายเคือง ไม่สบายตาเป็นๆ หายๆ และหากทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา จะทำให้ต่อมไขมันที่เปลือกตาฝ่อตายไป ไม่สามารถผลิตน้ำมันออกมาได้อีก ส่งผลให้เกิดตาแห้งอย่างถาวรและเปลือกตาผิดรูปได้

ขั้นตอนการทำ Eyelid Treatment ที่ TRSC

 • ประคบอุ่นด้วยอุปกรณ์ 10 - 15 นาที (ความร้อน 60 วัตต์ 30 วินาที)

 • ทำการกดไล่ไขมันที่อุดตันออกทีละต่อมให้หมดจนมีสีขาวใส

 • ฟอกทำความสะอาดตาทีละตา

 • ล้างทำความสะอาดเปลือกตาด้วย Balanced salt solution

 • หยอดยาปฏิชีวนะ และหยอดน้ำตาเทียม

ข้อดีของการทำ Eyelid Treatment

 • บรรเทาอาการตาแห้ง หรือไม่สบายตา เนื่องจากต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน และทำให้อาการตาแห้งดีขึ้น

 • กำจัดสิ่งสกปรก สิ่งอุดตัน บริเวณเปลือกตา หรือโคนขนตา ทำให้เปลือกตาสะอาดขึ้น

 • กำจัดไขมันอุดตัน บริเวณต่อมไขมันที่เปลือกตา

 • ช่วยกำจัดตัวไรที่อยู่บริเวณโคนขนตา

 • ช่วยบรรเทาการอักเสบและระคายเคืองตา

ข้อจำกัดของการทำ Eyelid Treatment

 • ผู้ที่เข้ารับการทำ Eyelid Treatment ต้องไม่มีโรคติดเชื้อทางตา เช่น ตาอักเสบ, ตากุ้งยิง หรือตาแดง โดยต้องรักษาให้หายก่อนเข้ารับบริการ

 • Eyelid Treatment ไม่ได้รักษาโรคตาแห้งที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ เช่น

  • ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะในเพศหญิง ทำให้คุณภาพของน้ำตาลดลง

  • การใส่คอนแทคเลนส์เป็นระยะเวลานาน

  • พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนเป็นเวลานานเกินไป

  • การใช้ยาบางประเภท เช่น ยารักษาสิว ยาแก้แพ้ ยาต้านซึมเศร้า ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น

โรคตาแห้งจากสาเหตุอื่นๆ

 • ไม่สมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะในเพศหญิง ทำให้คุณภาพของน้ำตาลดลง

 • การใส่คอนแทคเลนส์เป็นระยะเวลานาน

 • พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนเป็นเวลานานเกินไป

 • การใช้ยาบางประเภท เช่น ยารักษาสิว ยาแก้แพ้ ยาต้านซึมเศร้า ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เป็นต้น

อาการที่บ่งบอกเป็นโรคตาแห้ง: อาการปวดตา, แสบตา, ความรู้สึกเหมือนมีเศษฝุ่นอยู่ในตา รู้สึกฝืดเคืองที่ตา, ตาเบลอ, น้ำตาไหล, ตาสู้แสงจ้าไม่ได้ ตาแดงเรื่อๆ เป็นๆ หายๆ

bottom of page