TRSC เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ทุกท่าน

 • TRSC เลือกเทคโนโลยีการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านมีผลการรักษา และคุณภาพการมองเห็นที่ดี ด้วยสถิติผลสำเร็จของการรักษามากกว่า 99.1%

 • TRSC ให้ความสำคัญทุกขั้นตอนรวมถึงการตรวจประเมินวิเคราะห์สภาพตาก่อนเข้ารับการรักษาที่ครบวงจร นำทีมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากต่างประเทศ ซึ่งใช้เวลา 3.5 ชั่วโมง โดยมีความสำคัญดังนี้ :

  • ท่านจะได้ตรวจสุขภาพตาอย่างครบถ้วน เพื่อคัดกรองโรคทางตา ซึ่งอาจมีหรือยังไม่มีอาการปรากฏ​

  • ประเมินว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการรักษาหรือไม่ ในกรณีที่ท่านรักษาได้ การตรวจดังกล่าวจะช่วยพิจารณาเลือกประเภทการรักษา และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่าน นอกจากนั้นความแม่นยำในการตรวจวัดค่าสายตามีผลโดยตรงกับผลลัพธ์ทางการรักษา โดยท่านจะได้วัดสายตาซ้ำเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ดังนั้น TRSC จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการตรวจวิเคราะห์สภาพตา 

ประสบการณ์การรักษา 50,000++ ตา
 • ไม่มีการรักษาทางการแพทย์ใด รวมทั้งการรักษาสายตาผิดปกติ ที่จะสามารถยืนยันผลการรักษาได้ 100% แต่ด้วยประสบการณ์การรักษาที่มีมายาวนานอย่างต่อเนื่อง TRSC จึงมีระบบรวบรวมสถิติการรักษา เพื่อพัฒนาผลการรักษาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น

การดูแลต่อเนื่องแบบ "TRSC Happiness Service"
 • บริการที่ปรึกษาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงตาของท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม
  ซึ่งท่านสามารถโทรติดต่อที่ปรึกษาส่วนตัวของท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • บริการตรวจติดตาม 5 ครั้ง หลังทำการรักษา (หลังผ่าตัด 1 วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน และ 1 ปี)

 • บริการนัดหมายล่วงหน้าด้วยระบบ On Time Service

 • ก่อนการผ่าตัด เราวิเคราะห์และให้ข้อมูล รวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการรักษา เพื่อให้คนไข้เข้าใจก่อนการตัดสินใจต่อไป

 • เติมเลเซอร์ ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์

99.1NEW.jpg
50000.jpg
happiness.jpg