top of page
Keniz-237.1.jpg

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ TRSC
ผสานประสบการณ์ที่ยาวนาน ส่งผลให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

 • TRSC เป็นสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา เปิดให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี LASIK และ ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยปณิธานแน่วแน่ ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ปลอดภัย ทันสมัย และแม่นยำที่สุด โดยทีมจักษุแพทย์และบุคลากร ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง เพื่อผลการรักษาที่เป็นไปตามแผนการรักษา และที่ดีที่สุด

 • ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาของ TRSC มี​ประสบการณ์ในการรักษาคนไข้มากกว่า 90,000++ ตา ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมจักษุแพทย์ TRSC ผสานประสบการณ์ความเป็นผู้นำที่ยาวนานกว่า 26 ปี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

 • TRSC เป็นศูนย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจในทุกรายละเอียด และทุกขั้นตอนการรักษา โดยเฉพาะขั้นตอนการวัดสายตา และการตรวจวัดวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด ดังนั้น TRSC จึงให้บริการคนไข้ด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทีมนักทัศนมาตร (Optometrist) และ ทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ (Medical Engineer)

 • TRSC ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในขั้นตอนการให้ความรู้และการให้ข้อมูลการรักษา อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน และโปร่งใสที่สุด ก่อนการตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่ TRSC คนไข้ทุกท่านจะทราบถึงทั้งข้อดีและข้อด้อย ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนั้นๆ รวมถึงโอกาสสำเร็จและผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การดูแลต่อเนื่องแบบ
"TRSC Happiness Service"

 • การบริการพิเศษด้วยบริการที่ปรึกษาส่วนตัว (TRSC Patient Counselor) สำหรับคนไข้ทุกท่าน ที่จะคอยดูแล ให้คำปรึกษาคนไข้ ทั้งในขณะรับบริการที่ TRSC และ ให้บริการ on call ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการตรวจติดตาม 5 ครั้ง หลังทำการรักษา (หลังผ่าตัด 1 วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน และ 1 ปี)*

 • การรับบริการสะดวกสบาย รอน้อยที่สุด ด้วยบริการนัดหมายล่วงหน้า On Time Service บนพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง สะอาด สะดวกสบาย 1,700 ตารางเมตร พร้อมมุม AT Home บริการเครื่องดื่ม และของว่าง

 • หลังการรักษา หากคนไข้มีความจำเป็นรับการเติมเลเซอร์ ไม่มีค่าเติมเลเซอร์ (ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์)

*จำนวนการตรวจติดตาม อาจแตกต่างกัน ตามประเภทการรักษา

P.gif
TT.gif

          TRSC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลคนไข้ โดยมีหลักปรัชญา “Patient Happiness is our Happiness ความสุขคนไข้คือความสุขของเรา” และตอบโจทย์ทุก Pain Point การรักษาสายตาด้วยโปรแกรม “TRSC Patient Happiness Program” ทำให้คนไข้รู้สึกสบายใจ คุ้มค่าในมูลค่าที่จ่าย และได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

"คุณปรม ชันซื่อ" MD แห่ง TRSC เล่าถึง Journey to Visual Freedom
ด้วย TRSC Patient Happiness Program

ตอบโจทย์

ทุก Pain Point การรักษาสายตาอย่างไร?

Pain Point 1 :

หลังการรักษา หากพบปัญหา ไม่มีคนดูแล หรือให้คำปรึกษา ไปรักษาก็ต้องเล่าอาการใหม่ทุกครั้ง แม้แต่พบปัญหายามค่ำคืนกังวลใจมาก แต่ก็ต้องรอตอนเช้า?

TRSC Solution 1 :

ทีมที่ปรึกษาส่วนตัว 24 ชม. (Personal Counselor)

คนไข้ทุกท่านมีที่ปรึกษาส่วนตัว สามารถติดต่อได้ 24 ชม. ที่ปรึกษาส่วนตัวจะคอยดูแลท่านตั้งแต่ก่อนจนถึงหลังการรักษา ทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด คนไข้หมดความกังวลใจ หากกลับมาพบจักษุแพทย์ไม่ต้องเล่าประวัติซ้ำ หากพบปัญหาในวันหยุด หรือในยามค่ำคืน จะมีที่ปรึกษาส่วนตัวพร้อมให้บริการท่าน 24 ชม. ที่ปรึกษาส่วนตัวทุกท่าน ได้ผ่านการคัดเลือก รับการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ “TRSC Patient Counselor” และมีประสบการณ์ทำงานจริง 

Pain Point 2 :

ไม่พอใจผลการรักษา
หากร้องเรียนไป แต่ไม่ได้รับการดูแลตอบกลับมา จะทำอย่างไร?

TRSC Solution 2 :

ทีมบริหารความพึงพอใจ การรักษา และการบริการ

คนไข้หมดความกังวลใจ TRSC มีทีมบริหารพิเศษ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ และทีมงานคุณภาพ ทุกฝ่ายพร้อมทำหน้าที่ วางแผนการดูแลพิเศษ และเข้าใจความต้องการของคนไข้อย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์การบริหาร

กว่า 25 ปี เพื่อผลการรักษาสำเร็จ อย่างมีความสุข

S__9437235.jpg

Pain Point 3 :

หากต้องรักษาซ้ำ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนเริ่มใหม่ และไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง?

TRSC Solution 3 :

TRSC ดูแลคนไข้หลังการรักษา ด้วย “TRSC Family Satisfaction program”
ชัดเจน สบายใจ และคุ้มค่า ในมูลค่าที่จ่าย ด้วยบริการ..
.

 • การตรวจติดตามหลังผ่าตัด 5 ครั้ง : 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน และ 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย*

 • เติมเลเซอร์หลังผ่าตัดไม่จำกัดเวลา ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์เท่านั้น

 • หลังการรักษา คนไข้ร่วมเป็นสมาชิก “TRSC family” ได้ส่วนลดพิเศษทุกการรักษา

 • TRSC Family Eye doctor ติดตามผลการรักษาสม่ำเสมอ ต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้คนไข้อุ่นใจ สบายใจ มีผู้ดูแลสุขภาพตาของท่านไปตลอด

*สำหรับ Super ReLEx (SMILE Pro) และ ReLEx SMILE (การรักษาแต่ละประเภทมีการตรวจติดตามที่ต่างกัน โดย TRSC Family Satisfaction Program จะครอบคลุมการตรวจติดตามทุกครั้งภายใน 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

สถิติความสำเร็จของระดับค่าสายตาที่ TRSC

1.png

(ข้อมูล Update ณ ปี 2022)

*ระดับค่าสายตาการมองเห็น คือ ระดับความสามารถในการมองเห็น

 • การมองเห็นในระดับ 20/16 เป็นการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระดับที่ดีมาก ท่านสามารถมองเห็นจากระยะ 20 ฟุต ในสิ่งที่คนสายตาดีมองเห็นได้จากระยะ 16 ฟุต

 • การมองเห็นในระดับ 20/20 เป็นการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระดับที่ดี ท่านสามารถมองเห็นจากระยะ 20 ฟุต ในสิ่งที่คนสายตาดีมองเห็นได้จากระยะ 20 ฟุต

 • การมองเห็นในระดับ 20/40 เป็นการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระดับที่ดีปานกลาง ท่านสามารถมองเห็นจากระยะ 20 ฟุต ในสิ่งที่คนสายตาดีมองเห็นได้จากระยะ 40 ฟุต การมองเห็นในระดับ 20/40 เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสอบใบขับขี่

25year-08.jpg
25year-02.png
Artboard 1 copy 8.png
bottom of page