top of page
Keniz-237.1.jpg

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ TRSC ผสานประสบการณ์ที่ยาวนาน ส่งผลให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

  • TRSC เป็นสถานพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา เปิดให้บริการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี LASIK และ ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ด้วยปณิธานแน่วแน่ ที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ปลอดภัย ทันสมัย และแม่นยำที่สุด โดยทีมจักษุแพทย์และบุคลากร ผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง เพื่อผลการรักษาที่เป็นไปตามแผนการรักษา และที่ดีที่สุด

  • ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาของ TRSC มี​ประสบการณ์ในการรักษาคนไข้มากกว่า 90,000++ ตา ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของทีมจักษุแพทย์ TRSC ผสานประสบการณ์ความเป็นผู้นำที่ยาวนานกว่า 26 ปี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้คนไข้ได้รับผลการรักษาที่ดีที่สุด

  • TRSC เป็นศูนย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจในทุกรายละเอียด และทุกขั้นตอนการรักษา โดยเฉพาะขั้นตอนการวัดสายตา และการตรวจวัดวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด ดังนั้น TRSC จึงให้บริการคนไข้ด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งทีมนักทัศนมาตร (Optometrist) และ ทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ (Medical Engineer)

  • TRSC ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในขั้นตอนการให้ความรู้และการให้ข้อมูลการรักษา อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน และโปร่งใสที่สุด ก่อนการตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่ TRSC คนไข้ทุกท่านจะทราบถึงทั้งข้อดีและข้อด้อย ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนั้นๆ รวมถึงโอกาสสำเร็จและผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

การดูแลต่อเนื่องแบบ "TRSC Happiness Service"

  • การบริการพิเศษด้วยบริการที่ปรึกษาส่วนตัว (TRSC Patient Counselor) สำหรับคนไข้ทุกท่าน ที่จะคอยดูแล ให้คำปรึกษาคนไข้ ทั้งในขณะรับบริการที่ TRSC และ ให้บริการ on call ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • การตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยบริการตรวจติดตาม 5 ครั้ง หลังทำการรักษา (หลังผ่าตัด 1 วัน/ 1 สัปดาห์/ 1 เดือน/ 3 เดือน และ 1 ปี)*

  • การรับบริการสะดวกสบาย รอน้อยที่สุด ด้วยบริการนัดหมายล่วงหน้า On Time Service บนพื้นที่ให้บริการกว้างขวาง สะอาด สะดวกสบาย 1,700 ตารางเมตร พร้อมมุม AT Home บริการเครื่องดื่ม และของว่าง

  • หลังการรักษา หากคนไข้มีความจำเป็นรับการเติมเลเซอร์ ไม่มีค่าเติมเลเซอร์ (ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์)

*จำนวนการตรวจติดตาม อาจแตกต่างกัน ตามประเภทการรักษา

25year-08.jpg
25year-02.png
Artboard 1 copy 8.png
bottom of page