top of page
ได้โลกใบใหม่… เพียง 8 วินาที (1).png

Super ReLEx (SMILE Pro) คืออะไร?

 • Super ReLEx (SMILE Pro) เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยการนำเนื้อกระจกตาส่วนเกินออกในลักษณะ Lenticule ผ่านแผลขนาดเล็ก มีความยาว 2-3 mm.

 • เป็นการพัฒนาจากการรักษา ReLEx SMILE ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Visumax 800 Femtosecond Laser ของบริษัท Carl Zeiss Meditec, Germany

คุณสมบัติของ Super ReLEx (SMILE Pro) ที่พัฒนามาจาก ReLEx SMILE

 • ใช้ระยะเวลาการยิงเลเซอร์เพียง 8-10 วินาที มีความเร็วมากกว่า ReLEx SMILE ถึง 3 เท่า ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด และเพิ่มความสบายตาของคนไข้ในขณะการผ่าตัด

 • เพิ่มคุณภาพของการมองเห็นหลังผ่าตัด (Quality of vision) และสามารถมีการมองเห็นที่ดีได้รวดเร็วขึ้น (Visual recovery)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro)

 • Visumax 800 Femtosecond Laser โดยบริษัท Carl Zeiss จากประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro)

 • ใช้ Visumax 800 Femtosecond Laser แยกชั้นกระจกตาให้เป็นเลนส์ในเนื้อกระจกตา (Lenticule) เพื่อปรับความโค้งของกระจกตา ให้เหมาะสมกับค่าสายตาที่ต้องการแก้ไข โดยไม่ทำลายผิวกระจกตาชั้นนอกสุด

 • ทำการเปิดแผลเล็กขนาด 2-3 mm. ด้วย Visumax 800 Femtosecond Laser

 • นำเลนส์ในเนื้อกระจกตา (Lenticule) ออกผ่านแผลเล็ก

ข้อดีของการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro)

 • ความโค้งกระจกตาหลังการรักษา มีความใกล้เคียงธรรมชาติมากเนื่องจากไม่มีการเปิดกระจกตา

 • มีความแม่นยำสูงในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ มีโอกาสเติมเลเซอร์น้อยกว่าการผ่าตัดประเภทอื่นๆ

 • มีโอกาสเกิดผลข้างเคียง (เช่น อาการตาแห้ง, แสงกระจายในที่มืด, ความไม่คมชัดในที่แสงน้อย) น้อยกว่าการรักษาด้วยเลเซอร์ประเภทอื่นๆ เนื่องจากไม่มีการเปิดชั้นกระจกตา

 • สามารถแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้นร่วมสายตาเอียง ได้ถึง -13.00 Diopter

 • ระยะพักฟื้นสั้น สามารถกลับมาใช้สายตาได้เร็ว

 • ไม่รู้สึกเจ็บในขณะผ่าตัด

 • การผ่าตัดใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน เป็นการผ่าตัดไร้ใบมีด

 • เป็นการผ่าตัดแผลเล็ก ไม่ต้องทำการแยกชั้นกระจกตาเป็น flap

ตารางเปรียบเทียบประเภทการรักษาต่างๆ

401406911_726393002869603_7361170103163502469_n.jpg

ข้อจำกัดของการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) 

 • Super ReLEx (SMILE Pro) ยังไม่สามารถรักษาภาวะสายตายาวโดยกำเนิด และสายตายาวตามอายุได้

ผู้ที่เหมาะสมสำหรับการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) ที่ TRSC

 • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี (กรณีคนไข้อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่นัดผ่าตัด กรุณานำผู้ปกครองมาเซ็นเอกสารเพื่อยินยอมการผ่าตัด TRSC สามารถปฏิเสธการผ่าตัดได้ หากไม่มีผู้ปกครองมาด้วย)

 • ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย, ตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่น เช่น จอประสาทตาเสื่อม

 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค SLE, โรค Sjogren's syndrome, โรคสะเก็ดเงิน, โรคภูมิคุ้มกันเกินอื่นๆ รวมทั้งเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร

 • ไม่อยู่ระหว่างการใช้ยาในการรักษาอาการทางจิตเวช

 • ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ของ TRSC และยืนยันว่า คนไข้มีสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเข้ารับการรักษาได้ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล

 • มีความเข้าใจถึงการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) อย่างละเอียด และมีความคาดหวังที่ถูกต้อง

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจวิเคราะห์สภาพตา ก่อนทำการรักษา Super ReLEx (SMILE Pro) ที่ TRSC

 • งดใส่คอนแทคเลนส์ ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา ตามประเภทของคอนแทคเลนส์และจำนวนวันที่กำหนด สามารถใช้แว่นสายตาแทนในระหว่างที่ไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์

  • คอนแทคเลนส์ชนิดนิ่ม (Soft Lens): ต้องงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา

  • คอนแทคเลนส์ชนิดแข็ง (Hard Lens) หรือชนิดกึ่งแข็งกึ่งนิ่ม (Semi Hard Lens): ต้องงดใส่คอนแทคเลนส์อย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตา

 • การหยุดยาบางประเภท​

  • ต้องหยุดยารักษาสิวชนิดรับประทานในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 1 เดือนเต็ม เนื่องจากยาชนิดนี้ส่งผลให้เยื่อบุตาต่างๆ แห้งกว่าปกติ รวมถึงผิวกระจกตาด้วย

  • หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอื่นๆ ใดอยู่ กรุณาแจ้งให้จักษุแพทย์ทราบในวันตรวจ เช่น ยาเบาหวาน, ยาลดความดัน, ยาลดไขมัน, ยาไทรอยด์ และยานอนหลับทุกประเภท แต่คนไข้ยังคงใช้ยาได้ตามปกติ ไม่ต้องหยุดยาใดๆ ก่อนวันตรวจและในวันตรวจ

 • จักษุแพทย์ผู้ตรวจวิเคราะห์สภาพตา จะเป็นผู้ทำการผ่าตัดให้กับคนไข้ ดังนั้นหากคนไข้ต้องการระบุจักษุแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด กรุณานัดตรวจวิเคราะห์สภาพตากับจักษุแพทย์ท่านนั้น​​

 • การสรุปผลการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

  • คนไข้มีสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง สามารถรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) ได้ โอกาสสำเร็จในการรักษาและโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่างๆ อยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถนัดผ่าตัดได้ทันที หรือตามที่คนไข้สะดวก​

  • คนไข้ไม่สามารถรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) ได้ อาจเนื่องจากเหตุผลต่างๆ จากสภาพของดวงตา สภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ฯลฯ จักษุแพทย์ผู้ตรวจอาจแนะนำทางเลือกการรักษาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคนไข้ต่อไป เช่น วิธี PRK, การผ่าตัดใส่เลนส์เสริม (ICL) โดยจักษุแพทย์ผู้ตรวจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของคนไข้ต่อไป

  • คนไข้อาจจะสามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธี Super ReLEx (SMILE Pro) ได้ แต่ต้องมีการรักษาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพดวงตากลับสู่สภาพปกติเหมาะสมต่อการรักษา เช่น อาการตาแห้ง หรือตาอักเสบจากการแพ้คอนแทคเลนส์ หรือการตรวจตากับจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ เพื่อประเมินโรคตาต่างๆ เช่น สงสัยโรคจอประสาทตา หรือสงสัยโรคต้อหิน ฯลฯ

สอบถามข้อมูล / นัดหมาย

bottom of page