ร่วมงานกับเรา

TRSC International LAISK Center เป็นผู้นำด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคและ ReLEx แห่งแรกในไทย ได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมีการขยายงานจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีใจรักงานบริการ และพร้อมที่จะเติบโตกับบริษัท มาร่วมกับเราในตำแหน่งดังนี้

สวัสดิการของบริษัท

 • โบนัสประจำปี

 • สวัสดิการผ่าตัด, ตรวจสุภาพตา

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สวัสดิการเครื่องแบบพนักงาน

 • ค่าครองชีพ

 • สวัสดิการอาหารกลางวัน - เย็น (กรณีทำงานวันหยุด)

 • เบี้ยขยัน

 • สวัสดิการของเยี่ยมไข้

 • ตรวจสุขภาพประจำปี

 • ประกันสุขภาพ

 • สวัสดีการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน / ญาติ เสียชีวิต

 • ค่าบริการ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับคนไข้

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 22-25 ปี

 • วุฒิปริญญาตรี ด้านการโรงแรม การบริการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีไหวพริบ พูดจาไพเราะ

 • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรได้ (ทำงาน 5 วัน : สัปดาห์ / ตารางเวรเลิกงานไม่เกิน 20.00 น.)

จำนวน : 5 อัตรา

ผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี

 • ประกาศนียบัตร สาขาผู้ช่วยพยาบาล  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยพยาบาลห้องผ่าตัด จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีทักษะการสื่อสาร รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • สามารถปฏิบัติงานตามตารางเวรได้ (ทำงาน 5 วัน : สัปดาห์ / ตารางเวรเลิกงานไม่เกิน 20.00 น.)

จำนวน : 2 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อสมัครงานได้ที่ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล 
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลา : 08.30 น. - 17.30 น. 
โทรศัพท์ : 02-632-4432 ต่อ 7213
หรือ ส่ง Resume มาที่ recruit@lasikthai.com