พญ. พิมพ์สิริ ชมะนันทน์

  • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา

  • Certificate Clinical Fellowship in Diseases of Retina & Vitreous, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Fellowship in Diseases of Retina & Vitreous, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University

  • Clinical Observership in Vitreoretinal Surgery (Under Carl Claes M.D.), AZ Sint-Augustinus Hospital, Antwerp, Belgium 

การทำงาน

  • ปัจจุบัน : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำวุ้นและจอประสาทตา TRSC International LASIK Center, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ และโรงพยาบาลจักษุรัตนิน 

  • 2534 – 2537 : แพทย์ใช้ทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ, โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และโรงพยาบาลสรรพาวุธทหารเรือ

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

พญ.ชลธิชา

"เจอคุณหมอครั้งแรกก็ประทับใจกับการดูแลครับ"
หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

SUKANDA1.png

"คุณหมออบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ"
หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

PAVIKA.png

"ตอนผ่าตัดคุณหมออธิบายได้ดี ทำให้ไม่ตื่นเต้น"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC