top of page

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน

Glaucoma Specialist

ผศ.นพ. ภูริชญ์ เพ็ชร์พิรุณ
จักษุแพทย์รับเชิญ TRSC International LASIK Center

  • อาจารย์หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • แพทย์ประจำบ้านภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  • Clinical Fellowship in Glaucoma, Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand

  • International Research Fellowship in Glaucoma, University of Illinois at Chicago, IL, USA

การทำงาน

  • 2565 - ปัจจุบัน : จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต้อหิน TRSC International LASIK Center

  • 2561 - ปัจจุบัน :  อาจารย์หน่วยต้อหิน ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

พญ.ชลธิชา

"เจอคุณหมอครั้งแรกก็ประทับใจกับการดูแลครับ"
หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

EDCCC9FF-1E4A-4A5A-B522-F989323C7EDA.png

"คุณหมออบอุ่นและเป็นกันเองมากค่ะ"
หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

PRANG.png

"คุณหมอปัจฉิมา น่ารักมากๆ พูดจาก็เพราะ

อธิบายดี ละเอียด"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

bottom of page