ทีมจักษุแพทย์ TRSC

ผู้บุกเบิกการรักษา LASIK & ReLEx 
แห่งแรกของประเทศไทย ประสบการณ์กว่า 24 ปี

GROUP20.png
text3.png

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่ TRSC ในขณะนี้     จำนวนผู้ประเมิน

0

คน

ดีมาก

0%

ดี

0%

พอใช้

0%

ควรปรับปรุง

0%

 • ค้นหาประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะกับคุณ

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

*ระบุค่าสายตาสั้น ใช้เครื่องหมาย  - / ค่าสายตายาวโดยกำเนิด ใช้เครื่องหมาย  + 

(กรุณาระบุรายละเอียดของคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อผลการค้นหาที่เหมาะสม)

กรุณา

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขออภัยค่ะ TRSC LASIK Screen Program ไม่สามาถประมวณผลให้กับท่านได้ค่ะ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด (TRSC International LASIK Center) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ผลการค้นหาประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะสมกับคุณ

ตาขวา

สำหรับค่าสายตาขวา

Right

Right

PercenRight

ตาซ้าย

สำหรับค่าสายตาซ้าย

Left

Left

PercenLeft

recommend

Date

DateUpdate

transparent-live-animated-gif-12.gif
 
 • TRSC เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่รักษาเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา LASIK และ ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

 • TRSC เลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ปลอดภัย ทันสมัย และแม่นยำที่สุด

 • ทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตา ​ประสบการณ์กว่า 24 ปี รักษามากกว่า 70,000 ตา

 • TRSC เป็นศูนย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ให้ความสำคัญ และ ใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนการรักษา จึงให้บริการคนไข้ด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งทีมนักทัศนมาตร (Optometrist) และทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ (Medical Engineer)

 • TRSC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการให้ความรู้และการให้ข้อมูลการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้คนไข้ทุกท่านทราบถึงทั้งข้อดีและข้อด้อยของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนั้นๆ รวมถึงโอกาสสำเร็จและผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • การดูแลต่อเนื่องแบบ “TRSC Happiness Service”

  • ที่ปรึกษาส่วนตัว 24 ชั่วโมง ที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงตาของท่านไม่ว่าช่วงเวลาใด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • บริการติดตามสุขภาพตาของท่านอย่างต่อเนื่อง เสมือนสมาชิกในครอบครัว

  • นัดหมายล่วงหน้า รอน้อยที่สุด ให้บริการตามเวลานัดหมายแบบ On Time Service

  • หลังการรักษา หากคนไข้มีความจำเป็นรับการเติมเลเซอร์ ไม่มีค่าเติมเลเซอร์ (ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์)

Artboard 1.png
Artboard 1 copy.png
Artboard 1 copy 5.png
Artboard 1 copy 4.png

"คิดถูกจริงๆ ที่ทำ ReLEx
สบายตามาก Happy มาก
ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ"

ซารต์ Bearhug

“คิดถูกจริงๆ ที่ทำ ReLEx สบายตามาก”

"บริการที่นี่คือดีมาก
คุณหมอใจดีมาก
อธิบายทุกอย่างให้เราได้เข้าใจ ทำให้คลายกังวลได้สุดๆ"

ICEPADIE

“ReLEx คือดีมาก เอาไปเลย 10/10”

"เราเหมือนได้โลกใหม่
ความรู้สึกคือเรามองเห็นชัด
ซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพชัดด้วยตาของเราเองมากี่สิบปีแล้วไม่รู้
มันตื่นเต้นมาก"

ฝ้ายฟู ภัทรานวัช

“ReLEx ไม่รู้สึกเจ็บ..ไม่รู้สึกอะไรเลย”
 

สอบถามข้อมูล / นัดหมาย

Thanks for submitting!

เวลาทำการ

 • จันทร์ - เสาร์ :  08.00 น. - 20.00 น.

 • อาทิตย์         :  08.00 น. - 17.00 น.