dr2-5_2x.png

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

ผู้บุกเบิกการรักษา LASIK & ReLEx 
แห่งแรกของประเทศไทย ประสบการณ์กว่า 25 ปี

20/05/2022

transparent-live-animated-gif-12.gif

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่ TRSC ในขณะนี้     จำนวนผู้ประเมิน

0

คน

DateUpdate

ดีมาก

0%

ดี

0%

พอใช้

0%

ควรปรับปรุง

0%

 • ค้นหาประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะกับคุณ

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

*ระบุค่าสายตาสั้น ใช้เครื่องหมาย  - / ค่าสายตายาวโดยกำเนิด ใช้เครื่องหมาย  + 

(กรุณาระบุรายละเอียดของคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อผลการค้นหาที่เหมาะสม)

ผลการค้นหาประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะสมกับคุณ

ตาขวา

สำหรับค่าสายตาขวา

Right

Right

PercenRight

ตาซ้าย

สำหรับค่าสายตาซ้าย

Left

Left

PercenLeft

recommend

กรุณา

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขออภัยค่ะ TRSC LASIK Screen Program ไม่สามาถประมวณผลให้กับท่านได้ค่ะ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด (TRSC International LASIK Center) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

 • TRSC เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่รักษาเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา LASIK และ ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

 • TRSC เลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ปลอดภัย ทันสมัย และแม่นยำที่สุด

 • ทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตาประสบการณ์กว่า 25 ปี รักษามากกว่า 80,000++ ตา

 • TRSC เป็นศูนย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ให้ความสำคัญ และ ใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนการรักษา จึงให้บริการคนไข้ด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งทีมนักทัศนมาตร (Optometrist) และทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ (Medical Engineer)

 • TRSC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการให้ความรู้และการให้ข้อมูลการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้คนไข้ทุกท่านทราบถึงทั้งข้อดีและข้อด้อยของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนั้นๆ รวมถึงโอกาสสำเร็จและผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • การดูแลต่อเนื่องแบบ “TRSC Happiness Service”

  • ที่ปรึกษาส่วนตัว 24 ชั่วโมง ที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงตาของท่านไม่ว่าช่วงเวลาใด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • บริการติดตามสุขภาพตาของท่านอย่างต่อเนื่อง เสมือนสมาชิกในครอบครัว

  • นัดหมายล่วงหน้า รอน้อยที่สุด ให้บริการตามเวลานัดหมายแบบ On Time Service

  • หลังการรักษา หากคนไข้มีความจำเป็นรับการเติมเลเซอร์ ไม่มีค่าเติมเลเซอร์ (ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์)

 
Artboard 1_3x-100.jpg
Artboard 1 copy_3x-100.jpg
Artboard 1 copy 5.png
Artboard 1 copy 4.png
13079848784440.jpg

"คิดถูกจริงๆ ที่ทำ ReLEx
สบายตามาก Happy มาก
ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ"

ซารต์ Bearhug

“คิดถูกจริงๆ ที่ทำ ReLEx สบายตามาก”
ice padie.jpg

"บริการที่นี่คือดีมาก
คุณหมอใจดีมาก
อธิบายทุกอย่างให้เราได้เข้าใจ ทำให้คลายกังวลได้สุดๆ"

ICEPADIE

“ReLEx คือดีมาก เอาไปเลย 10/10”
DSC_0725.JPG

"เราเหมือนได้โลกใหม่
ความรู้สึกคือเรามองเห็นชัด
ซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพชัดด้วยตาของเราเองมากี่สิบปีแล้วไม่รู้
มันตื่นเต้นมาก"

ฝ้ายฟู ภัทรานวัช

“ReLEx ไม่รู้สึกเจ็บ..ไม่รู้สึกอะไรเลย”
 

สอบถามข้อมูล / นัดหมาย

เวลาทำการ

 • จันทร์ - เสาร์ :  08.00 น. - 20.00 น.

 • อาทิตย์         :  08.00 น. - 17.00 น.