top of page

TRSC News: TRSC ต้อนรับจักษุแพทย์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์รักษาสายตา TRSC International LASIK Centerนายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC ให้การต้อนรับแพทย์หญิงปรมาภรณ์  เหลืองประเสริฐ  หรือคุณหมอเพ้นท์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่ศูนย์รักษาสายตา TRSC International LASIK Center ในช่วงวันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยทีมผู้บริหาร และจักษุแพทย์ TRSC ได้ให้การต้อนรับ พร้อมมอบความรู้ต่าง ๆ ให้อย่างเต็มที่

 

#TRSC #TRSCNEWS #ศูนย์เลสิคTRSC #นายแพทย์เอกเทศชันซื่อ #จักษุแพทย์ #ศึกษาดูงาน

ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page