top of page

TRSC International LASIK Center รับรางวัลรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx SMILE มากที่สุดในประเทศไทยTRSC News: TRSC International LASIK Center รับรางวัลรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx SMILE มากที่สุดในประเทศไทย ----


เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา นายแพทย์เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ พร้อมนายปรม ชันซื่อ กรรมการผู้จัดการ TRSC International LASIK Center เป็นตัวแทนทีมจักษุแพทย์และบุคลากร TRSC รับรางวัล “Top Contributor Award” และรางวัล “Thailand SMILE Ambassador Center 2023” ศูนย์เลสิคที่ทำการรักษาสายตาด้วยวิธี ReLEx SMILE ถึง 25,000 ตา มากที่สุดในประเทศไทย จากบริษัท Carl Zeiss Meditec ที่เดินทางมามอบรางวัลถึงศูนย์รักษาสายตา TRSC


นับได้ว่าเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจ และกำลังใจให้กับบุคลากร TRSC อย่างยิ่งค่ะ#TRSC #TRSCNEWS #ศูนย์เลสิคTRSC #นายแพทย์เอกเทศชันซื่อ #ปรมชันซื่อ #รับรางวัล #ผ่าตัดReLExมากที่สุดในไทย #ผู้นำด้านเลสิค #ผู้นำด้านReLEx

ดู 80 ครั้ง0 ความคิดเห็น