นพ. พิชิต นริพทะพันธุ์

 • จักษุแพทย์ท่านแรกที่ทำการรักษาด้วยเลนส์เสริม Phakic IOL และ Accommodating IOL ที่กระทรวงสาธารณสุข

 • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกระจกตา การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ และเลนส์ต้อกระจก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 • แพทย์ประจำบ้านภาคจักษุวิทยาโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • Research Fellowship in Retina and Vitreous, Estelle Doheny Eye Foundation, USC Medical, School Los Angeles, CA, USA

 • Automated Lamella Keratoplasty Course, Atlanta Georgia, USA (Under Casebeer, J.C.,M.D. and Slade S.G.,M.D.)

การทำงาน

 • 2558 - ปัจจุบัน :

  • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระจกตา และการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ  TRSC International LASIK Center

  • จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัยกรรมกระจกตา และผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ       
   โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  

  • ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกระจกตา การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติและเลนส์ต้อกระจก         
   โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข            

 • 2540 – 2558 : 

  • หัวหน้างานรักษาสายตาผิดปกติและคอนแทคเลนส์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์    กระทรวงสาธารณสุข

  • หัวหน้าศูนย์เลสิค โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ทีมจักษุแพทย์ TRSC

พญ.วรินทร

"คุณหมอวรินทร อธิบายเข้าใจง่าย

ตรงไปตรงมา Professional มาก"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

พญ.ชารีนันท์

"คุณหมอเก่งมาก อธิบายละเอียดทุกครั้ง ประทับใจที่สุด"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC

พญ.เมธินี

"คุณหมอเมธินีใจดีมาก ตรวจละเอียดมาก"

หนึ่งในคำชมของผู้เข้ารับการบริการที่ TRSC