top of page

ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์ จักษุแพทย์ TRSC ได้รับรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ

อัปเดตเมื่อ 31 ต.ค. 2566เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์ จักษุแพทย์ TRSC ได้รับรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ในงานประชุม RCOPT 2022 ครั้งที่ 47 โดยภายในงานมีจักษุแพทย์ทั่วประเทศไทยเข้าร่วมยินดีในครั้งนี้ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page