top of page

ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์ จักษุแพทย์ TRSC ได้รับรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศ.เกียรติคุณ นพ. สบง ศรีวรรณบูรณ์ จักษุแพทย์ TRSC ได้รับรางวัลจักษุแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ในงานประชุม RCOPT 2022 ครั้งที่ 47 โดยภายในงานมีจักษุแพทย์ทั่วประเทศไทยเข้าร่วมยินดีในครั้งนี้
#TRSC#ข่าวTRSC#นายแพทย์สบงศรีวรรณบูรณ์#จักษุแพทย์TRSC#ได้รับรางวัล#จักษุแพทย์ดีเด่น#RCOPT2022

ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page