top of page

ทีมจักษุแพทย์ TRSC ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมงานของ Carl Zeiss Meditecเมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2565 นพ.เอกเทศ ชันซื่อ พร้อมทีมจักษุแพทย์ TRSC ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมงานประชุมของบริษัท Carl Zeiss Meditec


#ทีมจักษุแพทย์TRSC #เข้าร่วมประชุม #CarlZeissMeditec

ดู 53 ครั้ง0 ความคิดเห็น