ดูแลดวงตาอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก COVID-19


นพ.เอกเทศ ชันซื่อ ผู้อำนวยการแพทย์ TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ

ตอบข้อสงสัยเรื่อง ดวงตาและ COVID-19 ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงาน มีการติดเชื้อดังกล่าวทางดวงตา (ข้อมูลของ Centre for Ocular Research & Education - CORE)

แต่มีผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจติดเชื้อดังกล่าวได้ คือ


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น