คุณหมอคนเก่งแห่ง TRSC "นพ.พิชิต" บรรยายพิเศษหัวข้อ “Update Technology for Refractive Surgery”

อัพเดตเมื่อ: มิ.ย. 1


คุณหมอคนเก่งแห่ง TRSC "นพ.พิชิต" บรรยายพิเศษหัวข้อ

“Update Technology for Refractive Surgery” ในงาน "Teaming Up for Refraction"


"นพ.พิชิต นริพทะพันธุ์" แห่ง TRSC ศูนย์เลสิคนานาชาติ ผู้เชี่ยวชาญการรักษาด้วยวิธี ReLEx

และการผ่าตัดเลนส์เสริม Phakic IOL และ Accommodating IOL ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ

“ Update Technology for Refractive Surgery ” ในงานประชุมวิชาการ Teaming Up for Refraction สำหรับนักทัศนมาตร ในวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ ห้อง Lotus 3-4 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

Dr. Pichit Naripthaphan invited to speak in “Teaming Up for Refraction”


Ophthalmologist Dr. Pichit Naripthaphan of TRSC International LASIK Center has accepted an invitation to speak at “Teaming Up for Refraction”. As a specialist in ReLEx, the latest advancement in refractive surgery, Dr. Pichit will give an update on current technology. The conference will be held at Centara Grand at Central World on 24-25 Nov, 2020ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น