top of page

การนำเนื้อกระจกตาส่วนเกินออกในลักษณะ Lenticule

อัปเดตเมื่อ 1 เม.ย. 2565


การนำเนื้อกระจกตาส่วนเกินออกในลักษณะ Lenticule


คือ การตัดชิ้นเนื้อเยื่อกระจกตาให้เป็นลักษณะกลม มีความหนา มีความโค้งคล้ายเลนส์ สามารถแยกชั้นออกมาเป็นชิ้นได้ เพื่อการปรับความหนาของชั้นกระจกตาที่เหมาะสม


สำหรับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนี้ เป็นที่มาของการผ่าตัดแบบ "ReLEx SMILE" ซึ่งเป็นการผ่าตัดแผลเล็ก

ดู 193 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page