top of page

25/05/2024

ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่ TRSC ในขณะนี้     จำนวนผู้ประเมิน

0

คน

DateUpdate

ดีมาก

0%

ดี

0%

พอใช้

0%

ควรปรับปรุง

0%

 • ค้นหาประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะกับคุณ

*ระบุค่าสายตาสั้น ใช้เครื่องหมาย  -
ค่าสายตายาวโดยกำเนิด ใช้เครื่องหมาย  + 

(กรุณาระบุรายละเอียดของคุณให้ได้มากที่สุดเพื่อผลการค้นหาที่เหมาะสม)

คำนวณ

ผลการค้นหาประเภทการรักษาสายตาที่เหมาะสมกับคุณ

ตาขวา

สำหรับค่าสายตาขวา

Right

Right

PercenRight

x

ตาซ้าย

สำหรับค่าสายตาซ้าย

Left

Left

PercenLeft

recommend

กรุณา

X
X

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขออภัยค่ะ TRSC LASIK Screen Program ไม่สามาถประมวณผลให้กับท่านได้ค่ะ

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ศูนย์รักษาสายตา จำกัด (TRSC International LASIK Center) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ไม่ยินยอม
transparent-live-animated-gif-12.gif
 • TRSC เป็นสถานพยาบาลเอกชนที่รักษาเฉพาะทางด้านจักษุวิทยา LASIK และ ReLEx แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

 • TRSC เลือกใช้เทคโนโลยีในการรักษาภาวะสายตาผิดปกติ ที่ปลอดภัย ทันสมัย และแม่นยำที่สุด

 • ทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตา ​ประสบการณ์กว่า 26 ปี รักษามากกว่า 90,000++ ตา

 • TRSC เป็นศูนย์เฉพาะทางเชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะสายตาผิดปกติที่ให้ความสำคัญ และ ใส่ใจในทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนการรักษา จึงให้บริการคนไข้ด้วยทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งทีมนักทัศนมาตร (Optometrist) และทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ (Medical Engineer)

 • TRSC ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในขั้นตอนการให้ความรู้และการให้ข้อมูลการรักษาอย่างละเอียด เพื่อให้คนไข้ทุกท่านทราบถึงทั้งข้อดีและข้อด้อยของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติวิธีนั้นๆ รวมถึงโอกาสสำเร็จและผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

 • การดูแลต่อเนื่องแบบ “TRSC Happiness Service”

  • ที่ปรึกษาส่วนตัว 24 ชั่วโมง ที่พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับดวงตาของท่านไม่ว่าช่วงเวลาใด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • บริการติดตามสุขภาพตาของท่านอย่างต่อเนื่อง เสมือนสมาชิกในครอบครัว

  • นัดหมายล่วงหน้า รอน้อยที่สุด ให้บริการตามเวลานัดหมายแบบ On Time Service

  • หลังการรักษา หากคนไข้มีความจำเป็นรับการเติมเลเซอร์ ไม่มีค่าเติมเลเซอร์ (ชำระเฉพาะค่ายาและเวชภัณฑ์)

why trsc
TRSC26year.png
25year-02.png
Artboard 1 copy 5.png
Artboard 1 copy 4.png
503098.jpg

"ReLEx ทำให้เที่ยว
แบบไม่ต้องใส่แว่นแล้ว...
ชัดแจ๋ว สบายขึ้นเยอะ"

พลอย พลอยไพลิน

“ReLEx.. ทำให้เที่ยวแบบไม่ต้องใส่แว่น”
13079848784440.jpg

"คิดถูกจริงๆ ที่ทำ ReLEx
สบายตามาก Happy มาก
ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ"

ซารต์ Bearhug

“คิดถูกจริงๆ ที่ทำ ReLEx สบายตามาก”
DSC_0725.JPG

"เราเหมือนได้โลกใหม่
ความรู้สึกคือเรามองเห็นชัด
ซึ่งเราไม่ได้เห็นภาพชัดด้วยตาของเรามากี่สิบแล้วก็ไม่รู้"

ฝ้ายฟู  ภัทรานวัช

“ReLEx ไม่รู้สึกเจ็บ.. ไม่รู้สึกอะไรเลย”
 • TRSC Library

Contact us

สอบถามข้อมูล / นัดหมาย

เวลาทำการ

 • จันทร์ - เสาร์ :  08.00 น. - 20.00 น.

 • อาทิตย์         :  08.00 น. - 17.00 น.

bottom of page